Břetislava Plívová-Pospíšilová

date of exhibition: 2015/10/02 - 2015/11/15
institution: Pojizerská galerie
type of exhibition: autorská