Ladislav Drezdowicz: Dojmy z Indie

date of exhibition: 2015/11/04 - 2015/12/02
institution: Malá galerie České spořitelny
type of exhibition: autorská