Jaroslav Horejc 1886-1983 (Nejen sochař)

date of exhibition: 2015/10/15 - 2016/01/30
institution: Arthouse Hejtmánek
type of exhibition: autorská

notes:
výstava prodloužena do 30. 1. 2016
na pozvánce s termínem prodloužení výstavy (193959) je začátek výstavy (asi chybně) 15.9.