Milan Hes: Obrazy 1969/1989

date of exhibition: 1989
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: autorská

notes:
V koncertní části vernisáže vystoupila Ludmila Kněžková - klavír - s programem skladeb C. Debussyho a F. Liszta, verše Josefa Hrubého přednesla Markéta Potužáková.