Příběh krásné Lédy: Znovuobjevený obraz Josepha Heintze st.

date of exhibition: 2015/10/02 - 2016/01/03
institution: Palác Kinských
type of exhibition: autorská

notes:
Konírna paláce Kinských

Po téměř 400 letech se nedávno objevil dlouho postrádaný slavný obraz Léda s labutí od rudolfínského mistra Josepha Heintze st. Jde o dílo Heintzovými současníky velmi oceňované, jež bylo dlouho pokládáno za ztracené. K obrazu jsou známy tři přípravné kresby, z nichž jednu vlastní Národní galerie v Praze.

Joseph Heintz st. (Basilej 1564‒1609 Praha) byl významným umělcem, dvorním malířem Rudolfa II. v Praze; výrazně se prosadil také v Augsburgu. Po znovuobjevení jeho vrcholného díla, obrazu Léda s labutí, se dohodly tři umělecké instituce – Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Národní galerie v Praze a Kunsthistorisches Museum ve Vídni ‒, že každá z nich uspořádá na téma tohoto obrazu malou výstavu. Na jaře se uskutečnila výstava v Augsburgu, kde Heintz působil jako malíř, inventor grafiky a také jako architekt. Ve Vídni, kde se zachovala velká část císařských sbírek Rudolfa II., proběhne výstava v roce 2016. V Praze, v místě mistrova působení v císařských službách, ji připravujeme na podzim tohoto roku.

Pražská komorní výstava představí Josepha Heintze st. jako umělce prostřednictvím jeho vybraných děl. Heintzův slavný obraz Léda s labutí (bude zapůjčen ze zahraniční sbírky) vystaví Národní galerie v Praze spolu s přípravnou kresbou, ale i s dalšími obrazy, kresbami a grafickými listy. Nabídneme ještě další příběhy, které souvisejí s vlastním námětem obrazu, antickým mýtem o krásné spartské královně Lédě a o jejím setkání s nejvyšším olympským bohem Jupiterem.