Igor Müller, Jiří Müller

date of exhibition: 2000/11/23 - 2000/12/31
institution: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
type of exhibition: kolektivní