Meziválečná přestavba Klementina

date of exhibition: 2015/03/18 - 2015/05/10
institution: Galerie Klementinum - Výstavní sál
type of exhibition: kolektivní