Pavla Malinová: Úd vé hlavy

date of exhibition: 2015/12/03 - 2016/02/05
institution: Galerie Sýpka
type of exhibition: autorská