Setkávání - Sbírka Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.

date of exhibition: 2015/12/02 - 2016/01/17
institution: DOX, Malá věž
type of exhibition: kolektivní

notes:
Setkávání v Geofyzikálním ústavu

V roce 2000 se v Geofyzikálním ústavu Akademie věd ČR v Praze 4 na Spořilově začalo uvažovat o pořádání výstav současného výtvarného umění v přednáškovém sále ústavu. Náhodné seznámení tehdejšího ředitele ústavu Aleše Špičáka s výtvarníkem, vystudovaným matematikem Jiřím Hůlou posléze určilo podobu výstav až do dneška.
Cyklus nazvali Setkávání a dosud připravili čtyřicet devět „setkání“ se současným výtvarným uměním. Pro výběr autorů je zásadní osobnost Jiřího Hůly, který opustil linii vnějškové podobnosti výtvarných děl s geofyzikálními vyobrazeními a orientoval se na umělce, kteří bez ohledu na trendy sledují svoji vlastní cestu a – stejně jako sami vědci – jsou invenční a zapálení. Nápad založit sbírku vzešel ze samotného Geofyzikálního ústavu a sbírka, která během patnácti let vznikla, odráží jedno velké společné téma, kterým je struktura.
Slovo struktura označuje vztahy mezi složkami komplikovaně uspořádaných systémů. Výtvarné dílo je složitou znakovou strukturou a zároveň mnohoznačným / mnohovýznamovým / polysémantickým a jedinečným systémem. Sbírka GFÚ zahrnuje díla nefigurativního umění vyhovující jak definici struktury, tak znakového systému. Vzniklé práce barvou, formami a uspořádáním často poukazují na modely matematické morfogeneze v přírodě, jiné pracují s principy seriality a další odkazují spíše k strukturální abstrakci (informel). Fyzikální procesy často vytváří struktury jasné krásy, které vznikly z diferencovaného metamorfismu hmoty a umělci je na základě vlastního porozumění překládají jazykem umění.