BIB: Bienále ilustrácií Bratislava / Biennale of Illustrations Bratislava 1989

date of exhibition: 1989/09 - 1989/10
institution: Dom kultúry
type of exhibition: kolektivní

notes:
připojeni jen čeští a slovenští autoři