Dětská malba a kresba (k dvacátému výročí práce brtnických dětí)

date of exhibition: 1966/07/31 - 1966/10/02
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní