České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

date of exhibition: 1979/06/14 - 1979/12
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní