Prostředí očima mladé generace - Jihlava '80 (3. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let)

date of exhibition: 1980/10/04 - 1980/11/30
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní