České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie

date of exhibition: 1992/03/23 - 1992/04/20
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní