Přehlídka českého ex libris z let 1989-1992

date of exhibition: 1993/05/27 - 1993/07/04
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní