Přehlídka českého ex libris z let 1989-1992

institution, city, address
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava), Komenského 10