Civilizace. České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze

date of exhibition: 1999/02/04 - 1999/04/05
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní