Malíři Vysočiny ve sbírkách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

date of exhibition: 2000/11/10 - 2001/01/14
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní