Max Švabinský ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě

date of exhibition: 2002/12/17 - 2003/02/02
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: autorská