Jan Maria Najmr

date of exhibition: 1957/05/04 - 1957/05/30
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: autorská

notes:
Malá galerie