Jan Maria Najmr: Variace na bulharské motivy

date of exhibition: 1960/01/16 - 1960/02/11
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: autorská