Přesahy fotografie

date of exhibition: 2016/09/23 - 2016/11/20
institution: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
type of exhibition: kolektivní