Jan Sládek: Scénická tvorba

date of exhibition: 1937
institution: Mánes
type of exhibition: autorská