Pravoslav Kotík: Podobizny, Jiří Kodl: Krajiny

date of exhibition: 1937/03
institution: Galerie Mary Šnoblové
type of exhibition: kolektivní