Karel Liška, Václav Šrůtek

Text
published, title (subtitle)
1938   Tři menší výstavky