Carmen Grusová: Keramika, lampy, Vlasta Nováková: Tapiserie

date of exhibition: 1982/11
institution: Galerie Centrum
type of exhibition: kolektivní