Marie Blabolilová: Rastry

date of exhibition: 2013/03/03 - 2016/05/20
institution: Muzeum umění a designu
type of exhibition: autorská