Pozitivní dezorientace

date of exhibition: 2009/12/04 - 2010/01/31
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní