Zastavený čas

date of exhibition: 1994/07/25 - 1994/09/04
institution: židovské ghetto
type of exhibition: kolektivní