Pavel Carlsbader, Uta Dorra: Dvojice - různé pozice, umění papíru

date of exhibition: 1999/02/04 - 1999/02/28
institution: Galerie Malovaný dům
type of exhibition: kolektivní