Česká plastika

date of exhibition: 2008/10/07 - 2008/11/09
institution: Galerie Moderna
type of exhibition: kolektivní