Salón současného rytého skla

date of exhibition: 1965/12
institution: Moravská galerie v Brně
type of exhibition: kolektivní

notes:
Obnovení zájmu o české ryté sklo