City / Město: Vize Londýna a Prahy

date of exhibition: 2001
institution: Galerie Tunnel
type of exhibition: kolektivní