In memoriam Z. Rykra

date of exhibition: 1955
institution: Městské divadlo, foyer
type of exhibition: autorská

notes:
zpracováno podle soupisu výstav: Zdenek Rykr 1900–1940. Elegie avantgardy