Jan, Vratislav Trampota

date of exhibition: 1966
institution: Dům kultury pracujících
type of exhibition: kolektivní