III. výstava Tvrdošíjných a hostů

date of exhibition: 1921
institution: Krasoumná jednota (Dům umělců)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Václav Nebeský napsal úvod ke katalogu výstavy