Braun - Tvář jedné firmy

date of exhibition: 1966 - 1966/06/13
institution: Národní technické muzeum
type of exhibition: kolektivní