Interscena 66

date of exhibition: 1966/05/21
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby
type of exhibition: kolektivní