Pavel Hložek: Oleje

date of exhibition: 1944/02/05 - 1944/03/05
institution: Jednota umělců výtvarných, výstavní síně
type of exhibition: autorská