Renesanční kachle a keramika, sochy a kresba Antonína Širůčka

date of exhibition: 1966 - 1966/05/29
institution: Obrazárna zámku
type of exhibition: autorská