Exposition Internationale de Paris 1937 (Československý pavilon)

date of exhibition: 1937/05/25 - 1937/11/25
institution: Paříž (Paris)
type of exhibition: trh/veletrh

notes:
Otevření československého pavilonu na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži v roce 1937 bylo událostí, která další podobné akce zastínila. Jedním z největších magnetů vernisáže se staly plastiky s pohyblivým světlem. Představovaly totiž nejen celkem běžný symbol technického pokroku, ale především zcela nezvyklý prostředek uměleckého vyjádření. Kinetické – pohyblivé světlo bylo koncem 20. a počátkem 30. let něco zcela nového; v té době neexistovaly pohyblivé reklamní poutače, tak jak je známe od zhruba konce 30. let prakticky ze všech hlavních světových metropolí
a center zábavy. Proto bylo dílo československého umělce – akademického sochaře, elektrotechnika – samouka Z. Pešánka takovou (dnes bychom řekli) bombou.
Pešánkovy exponáty chtěly tehdy získat dvě významné světové instituce – jednak Muzeum moderního umění v New Yorku po nich toužilo pro jejich avantgardní originalitu, jednak nizozemský nadnárodní elektrotechnický koncern Philips pro fascinující použití neonu v umění. Z prodeje obou děl však sešlo. Pešánkovu práci totiž financovaly Elektrické podniky hlavního města Prahy (Pešánkův stýc E. Mölzel byl přednostou elektrických podniků) a chtěly si tato mezinárodně uznávaná díla nechat k původnímu účelu – jako výzdobu vchodu do hlavní budovy a jedné ze svých transformačních stanic.


Dále zde: Reklamní expozice, které připravoval Rykr, československý pavilon, sekce turismu, československé lázeňství, expozice firmy Orion,
založeno dle bibliografie v katalogu Zdenek Rykr 1900–1940, Elegie avantgardy (ID 9177)