Záhradní plastiky

date of exhibition: 1966/06/22
institution: Moravská galerie v Brně
type of exhibition: kolektivní