České malířství XIX. století ve sbírkách moravských galerií

date of exhibition: 1966 - 1966/07/31
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní