Lidové tradice v dnešním užitém umění

date of exhibition: 1966 - 1966/07/17
institution: Soběslav
type of exhibition: kolektivní