Lidová hrnčina

date of exhibition: 1966/06 - 1966/09
institution: Slovácké muzeum
type of exhibition: kolektivní