Dvadesať rokov slovenskej ilustrácie

date of exhibition: 1966
institution: Národní muzeum
type of exhibition: kolektivní