Karel Chaba 1958-1966

date of exhibition: 1966
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská