Ladislav Novák: Přehlídka prací z let 1962-1966

date of exhibition: 1966
institution: Krajská galerie
type of exhibition: autorská

notes:
úvod do katalogu napsal František Šmejkal