Kámen a Lidé

date of exhibition: 2015
institution: Klinika dr. Pírka
type of exhibition: kolektivní