Tvůrčí skupina Purkyně: Obrazy, sochy

date of exhibition: 1965/03/07
institution: Okresní galerie
type of exhibition: kolektivní